• Sign In
  Skip Navigation LinksHome/English/The Seveso Directive III - Stenungsund - SV

  The Seveso Directive III - Stenungsund - SV

       

  ??????????????


  SV_Button.png

  Sevesodirektivet III

  – f?rebyggande, beredskap och insatser?

  Stenungsund.jpg


  Grace Catalyst ?r h?ngivna de h?gsta normerna f?r h?lsa och s?kerhet och vi inser v?rt samh?llsansvar f?r milj?n. V?rt m?l ?r att skapa de b?sta resultaten f?r ledarskap och stark gemensam medborgarskap. Vi g?r till jobbet varje dag med fokus och engagemang att arbeta smart, s?kert och ta hand om varandra.

  Stora industriella olyckor med farliga kemikalier utg?r ett betydande hot f?r m?nniskor och milj?n. Grace Catalyst AB ?r en SEVESO III fabrik som har interna och externa krav att f?rhindra olyckor. Vi arbetar kontinuerligt med att minska riskerna f?r h?lsa och s?kerhet f?r v?ra anst?llda och deras familjer, v?ra kunder och de samh?llen d?r vi verkar samt skyddet av milj?n.

  Anv?ndning av m?ngder av farliga kemikalier ?r dock oundvikliga i v?r bransch som ?r viktig f?r ett modernt industrialiserat samh?lle. F?r att minimera riskerna ?r ?tg?rder n?dv?ndiga f?r att f?rebygga allvarliga olycksh?ndelser och f?r att s?kerst?lla l?mplig beredskap och insatser kan s?dana olyckor ?nd? h?nda. Grace Catalyst AB uppfyller SEVESO III direktivets krav och vi arbetar systematiskt f?r att minska risker i v?r fabrik och produktion.


  STENUNGSUND
  ???Industriv?gen??
  444 32 Stenungsund
  Sweden
  T +46 303 351000?
  ?Produkter: 
  • PP Specialty? Catalysts

  • PE Specialty Catalysts

  ?Certifierade:
  • ISO 9001: 2015

  • ISO 14001:2015?


  H?llbarhetsrapport? ?
  ??

  ??Fredrik Alpner, Plant Manager?
  Ca 30 anst?llda?

  ????

  Har du fr?gor om v?r verksamhet kontakta oss f?r mer information, +46 303 351000 eller skicka ett email till info.stenungsund@www.maxl8.com??

  久草在线在线精9